Upbit:因为Zilliqa(ZIL)网络升级,将暂停存取款支持

Upbit ZIL 升级 支持 网络 2024-01-03 87
据金融报道,Upbit发布公告称,因为Zilliqa(ZIL)网络升级,将暂停存取款支持。确认ZIL网络升级的稳定性后,将另行通知恢复存取款支持。
相关推荐